Excel

Array

Array

Contoh tatasusunan dalam Excel

Susunan dalam Excel adalah struktur yang menyimpan kumpulan nilai. Susun atur dapat dipetakan dengan sempurna untuk julat dalam hamparan, itulah sebabnya ia sangat penting dalam Excel. Semua formula Excel yang menggunakan rujukan lembaran kerja berfungsi dengan tatasusunan, walaupun sebilangan besar tatasusunan tidak dapat dilihat.Dalam contoh yang ditunjukkan, tiga julat memetakan kepada tatasusunan dalam skema 'baris demi lajur' seperti ini:

 
B3:D3 // 1 row x 3 columns B5:B7 // 3 rows x 1 column B9:D10 // 2 rows x 3 columns

Sekiranya kita memaparkan nilai dalam julat ini sebagai tatasusunan, kita mempunyai:

 
B3:D3={'red','green','blue'} B5:B7={'red''green''blue'} B9:D10={10,20,3040,50,60}

Susunan notis mesti mewakili struktur segi empat tepat.

Sintaksis array

Semua tatasusunan dalam Excel dibungkus dalam kurungan keriting {} dan pembatas antara elemen array menunjukkan baris dan / atau lajur.cara line break in excel

Tanda koma (,) menunjukkan susunan mendatar dalam lajur, dan titik koma () mewakili susunan menegak dalam baris. Contohnya, kedua-dua tatasusunan di bawah mengandungi nombor 1-3, tetapi satu melintang dan satu menegak:

 
{1,2,3} // horizontal array (columns) {123} // vertical array (rows)

Nilai teks dalam array muncul dalam tanda petik ganda ('') seperti ini:

 
{'a','b','c'}

Seperti yang telah disebutkan, tatasusunan adalah struktur yang mudah digunakan dalam spreadsheet kerana dapat dengan mudah dipetakan ke nilai dalam berbagai sel.

cara memadam semua pendua di excel

Susunan dalam formula

Oleh kerana array memetakan secara langsung ke julat, semua formula berfungsi dengan tatasusunan dalam beberapa cara, walaupun tidak selalu jelas. Contoh mudah adalah formula yang menggunakan fungsi SUM untuk menjumlahkan julat A1: A5, yang mengandungi 10,15,20,25,30. Di dalam SUM, julatnya menjadi pelbagai nilai. SUM kemudian menjumlahkan semua nilai dalam array dan mengembalikan satu hasil 100:

 
= SUM (A1:A5) = SUM ({1015202530}) =100

Catatan: anda boleh menggunakan kekunci F9 untuk 'melihat' tatasusunan dalam formula Excel anda. Lihat video ini untuk demo menggunakan F9 untuk debug .

Rumus susunan

Rumus susunan melibatkan operasi yang memberikan pelbagai hasil. Sebagai contoh, berikut adalah formula susunan mudah yang mengembalikan jumlah aksara dalam julat A1: A5:

 
= SUM ( LEN (A1:A5))

Di dalam Fungsi LEN , A1: A5 diperluas ke pelbagai nilai. Fungsi LEN kemudian menghasilkan kiraan watak untuk setiap nilai dan mengembalikan pelbagai 5 hasil. The Fungsi SUM kemudian mengembalikan jumlah semua item dalam tatasusunan.^