300 Contoh

Warna Latar Belakang

Background Colors

Menukar warna latar dalam Excel VBA adalah mudah. Gunakan harta Interior untuk mengembalikan objek Interior. Kemudian gunakan harta ColorIndex objek Interior untuk menetapkan warna latar belakang sel.Letakkan tiga butang arahan pada lembaran kerja anda dan tambahkan baris kod berikut:

1. Garis kod di bawah menetapkan warna latar sel A1 menjadi biru muda.

Julat ('A1'). Interior.ColorIndex = 37

Keputusan:

ganti semua kejadian perkataan dalam excel

Warna Latar Belakang dalam Excel VBA2. Garis kod berikut menetapkan warna latar sel A1 menjadi 'No Fill'.

Julat ('A1'). Interior.ColorIndex = 0

Keputusan:

Tiada Isi

3. Sekiranya anda ingin mengetahui nombor ColorIndex warna, tanya saja Excel VBA.

MsgBox Selection.Interior.ColorIndex

Pilih sel A1 dan klik butang arahan pada helaian:

Dapatkan Nombor ColorIndex

Keputusan:

Nombor ColorIndex

4. Properti ColorIndex memberikan akses ke palet warna 56 warna.

Palet Warna

Catatan: muat turun fail Excel untuk melihat bagaimana kami membuat palet warna ini.

5. Sekiranya anda tidak dapat menemui warna tertentu yang anda cari, gunakan sifat Warna dan fungsi RGB.

Julat ('A1'). Interior.Warna = RGB (255, 0, 0)

Penjelasan: RGB bermaksud Merah, Hijau dan Biru. Ini adalah tiga warna utama. Setiap komponen dapat memperoleh nilai dari 0 hingga 255. Dengan fungsi ini anda dapat membuat setiap warna. RGB (255,0,0) memberikan warna Merah murni (ColorIndex = 3 menghasilkan hasil yang sama).

12/14 Selesai! Ketahui lebih lanjut mengenai objek jarak>
Pergi ke Bab Seterusnya: Pemboleh ubah^