300 Contoh

Pengiraan Kompleks

Complex Calculations

The kikaistilah, Tke, siri matematik tertentu ditentukan oleh formula berikut:Tke = ke2+ 6k + 1
9k + 7

Istilah pertama, T1, siri ini diperoleh dengan menggantikan k = 1 ke formula iaitu.

T1 = 12+ 6 + 1 = 1 dan
9 + 7 2
T2 = 22+ 12 + 1 = 17 ... dan sebagainya
18 + 7 25

Di bawah ini kita akan melihat program di Excel VBA itu mengira sebarang istilah Tkedan penjumlahan sebutan hingga N.

Pengiraan Kompleks dalam Excel VBA

Penjelasan: pengguna mempunyai pilihan untuk memasukkan 'Semua' atau 'Ganjil', untuk masing-masing mengira jumlah istilah N pertama siri atau jumlah hanya istilah ganjil hingga N.Letakkan a butang arahan pada lembaran kerja anda dan tambahkan baris kod berikut:

1. Pertama, kita menyatakan empat pemboleh ubah jenis Integer dan satu pemboleh ubah jenis String.

Tiadai, sebutan, N, ukuran ukuranSebagai Bilangan bulat
TiadajenisJumlahSebagai Tali

2. Kedua, kita memulakan pemboleh ubah.

i = 0
N = Julat ('C2'). Nilai
sumType = Range ('C3'). Nilai

3. Kosongkan ladang.

Julat ('A8: B1000'). Nilai = '
Julat ('C6'). Nilai = '

4. Tentukan ukuran ukuran.

cara mengira penyertaan dalam excel
Pilih KesjenisJumlah
Kes Adakah= 'Semua'
stepSize = 1
Kes Adakah= 'Aneh'
stepSize = 2
Kes Lain
MsgBox 'Masukkan ungkapan yang sah di sel C3'
Tamat
Tamat Pilih

Petua: lihat kami Pilih Kes program untuk mengetahui lebih lanjut mengenai struktur Select Case.

5. Lakukan pengiraan.

Untukistilah = 1KeNLangkahukuran saiz
Sel (8 + i, 1). Nilai = istilah
Sel (8 + i, 2). Nilai = (istilah ^ 2 + (istilah 6 *) + 1) / ((istilah 9 *) + 7)

Julat ('C6'). Nilai = Julat ('C6'). Nilai + Sel (8 + i, 2). Nilai

i = i + 1
Seterusnyaistilah

Penjelasan: kami menggunakan Langkah kata kunci untuk menentukan kenaikan (1 untuk 'Semua' dan 2 untuk 'Odd') untuk pemboleh ubah pembilang gelung.

Keputusan:

Hasil Pengiraan Kompleks

10/11 Selesai! Ketahui lebih lanjut mengenai gelung>
Pergi ke Bab Seterusnya: Kesalahan Makro^