300 Contoh

Salin Formula

Copy Formula

Salin 101 | Isi Penangan | Rujukan Mutlak | Pindahkan Formula | Salinan Tepat | Salin SihirBila awak salin formula , Excel secara automatik menyesuaikan rujukan sel untuk setiap sel baru formula disalin ke.

Salin 101

Cukup gunakan CTRL + c dan CTRL + v ke Salin dan tampal formula dalam Excel.

1. Contohnya, untuk menyalin formula, pilih sel A3 di bawah dan tekan CTRL + c.

Salin Formula dalam Excel2. Untuk menampal formula ini, pilih sel B3 dan tekan CTRL + v.

Formula Pasta

3. Klik pada bar formula untuk melihat dengan jelas bahawa formula merujuk nilai di lajur B.

Bar Formula

masukkan pemecahan garis di sel excel

Isi Penangan

Gunakan pemegang isi di Excel untuk menyalin formula ke sel lain dengan cepat.

1. Contohnya, pilih sel A3 di bawah, klik di sudut kanan bawah sel A3 (pemegang isi) dan seret ke seberang ke sel F3.

Salin Formula Di Seberang

Keputusan.

Formula Disalin Di Seberang

Anda juga boleh menggunakan pemegang pengisi untuk menyalin formula ke lajur dengan cepat.

2. Sebagai contoh, pilih sel C1 di bawah, klik di sudut kanan bawah sel C1 dan seret ke bawah ke sel C6.

Salin Formula Ke Bawah

Keputusan.

Formula Disalin Ke Bawah

Rujukan Mutlak

Buat rujukan mutlak untuk memperbaiki rujukan ke sel atau julat sel. Apabila anda menyalin formula, rujukan mutlak tidak akan pernah berubah.

1. Contohnya, betulkan rujukan ke sel E2 di bawah dengan meletakkan simbol $ di hadapan huruf lajur dan nombor baris.

Rujukan Sel Mutlak

2. Pilih sel C2, klik di sudut kanan bawah sel C2 dan seret ke bawah ke sel C7.

Salin Rujukan Sel Mutlak

Periksa:

Memperbaiki Rujukan Sel

Penjelasan: rujukan mutlak ($ ​​E $ 2) tetap sama, sementara rujukan relatif (B2) berubah menjadi B3, B4, B5, B6 dan B7. Lawati halaman kami mengenai rujukan mutlak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai topik ini.

Pindahkan Formula

Untuk memindahkan formula di Excel, cukup gunakan potong (CTRL + x) dan tampal (CTRL + v). Pro Excel menggunakan helah berikut untuk memindahkan formula.

1. Pilih sel dengan formula.

2. Arahkan kursor ke sempadan pilihan. Anak panah empat sisi muncul.

Anak Panah Empat Sisi

3. Klik dan tahan butang tetikus kiri.

tarikh dan masa semasa di excel

4. Pindahkan formula ke kedudukan baru.

Pindahkan Formula di Excel

5. Lepaskan butang tetikus kiri.

Formula Pindah

Salinan Tepat

Untuk membuat salinan formula yang tepat, tanpa mengubah rujukan sel, jalankan langkah mudah berikut.

1. Klik pada bar formula dan pilih formula.

Pilih Formula

2. Tekan CTRL + c dan tekan Enter.

3. Pilih sel lain dan tekan CTRL + v.

Keputusan:

Salinan Tepat

Kesimpulan: sel A3 dan sel B3 mengandungi formula yang sama persis.

apa maksud # n / a di excel

Salin Sihir

Untuk membuat salinan pelbagai formula yang tepat, ulangi langkah sebelumnya untuk setiap formula. Anda juga boleh menggunakan silap mata berikut.

1. Pilih pelbagai formula.

Pilih Pelbagai Rumus

2. Ganti semua tanda sama dengan xxx.

Ganti Semua

Keputusan.

Sedia Disalin

3. Gunakan CTRL + c dan CTRL + v untuk menyalin dan menampal rentetan teks.

Rentetan Teks

4. Pilih julat B6: B10, tahan CTRL, pilih julat E6: E10 dan ganti semua kejadian 'xxx' dengan tanda yang sama (bertentangan dengan langkah 2).

Keputusan.

Salin Sihir

Kesimpulan: sel B6 dan sel E6 mengandungi formula yang sama persis, sel B7 dan sel E7 mengandungi formula yang sama, dll.

2/10 Selesai! Ketahui lebih lanjut mengenai rujukan sel>
Pergi ke Bab Seterusnya: Fungsi Tarikh & Masa^