300 Contoh

Kira Sel Kosong / Tidak Kosong

Count Blank Nonblank Cells

Contoh ini menunjukkan cara mengira kosong dan tidak kosong sel di Excel .1. Fungsi COUNTBLANK di bawah mengira bilangan sel kosong dalam julat A1: A7.

Fungsi COUNTBLANK dalam Excel

cara menyembunyikan tajuk carta di excel

2. Fungsi COUNTA di bawah mengira bilangan sel tidak kosong dalam julat A1: A7. COUNTA bermaksud semua.

Fungsi COUNTA dalam Excel3. Fungsi COUNTIFS di bawah mengira bilangan sel kosong dalam julat B1: B7 dengan satu kriteria tambahan (biru).

sekiranya penyataan dengan pelbagai syarat unggul

Hitung Sel Kosong menggunakan COUNTIFS

bagaimana anda mengalikan dua sel dalam excel

Penjelasan: fungsi COUNTIFS (dengan huruf S di akhir) dalam Excel mengira sel berdasarkan dua atau lebih kriteria. Gunakan rentetan kosong (dua tanda petik tanpa tanda di antara) untuk mencari sel kosong.

4. Fungsi COUNTIFS di bawah mengira bilangan sel tidak kosong dalam julat B1: B7 dengan satu kriteria tambahan (merah jambu).

Kira Sel Tidak Kosong menggunakan COUNTIFS

3/10 Selesai! Ketahui lebih lanjut mengenai fungsi kiraan & jumlah>
Pergi ke Bab Seterusnya: Fungsi Logik^