Excel

Hitung perkataan tertentu dalam julat

Count Specific Words Range

Rumus Excel: Hitung perkataan tertentu dalam julatFormula generik
= SUMPRODUCT (( LEN (rng)- LEN ( SUBSTITUTE (rng,txt,'')))/ LEN (txt))
Ringkasan

Untuk mengira berapa kali kata tertentu (atau substring) muncul di dalam sel, anda boleh menggunakan formula berdasarkan fungsi SUBSTITUT, LEN, dan SUMPRODUCT. Dalam contoh yang ditunjukkan, formula di C11 adalah: 
= SUMPRODUCT (( LEN (B5:B8)- LEN ( SUBSTITUTE (B5:B8,C2,'')))/ LEN (C2))

Catatan: Rumus di halaman ini mengira i sebutan perkataan dalam julat. Sebagai contoh, jika sel mengandungi dua contoh kata, ia akan menyumbang 2 kepada jumlah keseluruhan. Sekiranya anda hanya mahu mengira sel yang mengandungi perkataan tertentu , lihat formula ringkas ini berdasarkan fungsi COUNTIF .

Penjelasan

Dalam formula versi generik, rng mewakili julat untuk diperiksa, dan txt adalah perkataan atau substring untuk dikira.

kira jika tidak kosong excel 2010

Dalam contoh yang ditunjukkan, B5: B8 adalah rentang yang harus diperiksa, dan C2 berisi teks (kata atau substring) untuk dihitung.

Untuk setiap sel dalam julat, SUBSTITUTE menghilangkan substring dari teks asal dan LEN mengira panjang teks tanpa substring. Nombor ini kemudian dikurangkan dari panjang teks asalnya. Hasilnya adalah jumlah watak yang dikeluarkan oleh SUBSTITUTE.Kemudian, bilangan watak yang dikeluarkan dibahagi dengan panjang substring. Jadi, jika substring atau kata panjangnya 5 aksara, dan ada 10 aksara yang hilang setelah dikeluarkan dari teks asalnya, kita tahu substring / kata itu muncul dua kali dalam teks asal.

menukar tarikh julian menjadi tarikh biasa di excel

Kerana pengiraan di atas dibungkus dalam fungsi SUMPRODUCT, hasilnya adalah array yang mengandungi nombor untuk setiap sel dalam julat. Nombor-nombor ini mewakili jumlah kejadian substring di setiap sel. Untuk contoh ini, susunannya seperti ini: {1101}

cara mencari kuartil 1 dan 3 di excel

Akhirnya, SUMPRODUCT mengumpulkan semua item dalam array untuk mendapatkan jumlah kejadian substring dalam julat sel.

Mengabaikan kes

SUBSTITUTE adalah fungsi sensitif huruf, jadi ia akan sesuai dengan huruf besar ketika menjalankan penggantian. Sekiranya anda perlu mengira kejadian huruf besar dan kecil dari kata atau substring, gunakan fungsi UPPER di dalam SUBSTITUTE untuk menukar teks ke huruf besar sebelum menjalankan penggantian:

 
= SUMPRODUCT (( LEN (rng)- LEN ( SUBSTITUTE (( UPPER (rng)), UPPER (txt),'')))/ LEN (txt))
Pengarang Dave Bruns


^