Excel

Fungsi Excel INDIRECT

Excel Indirect Function

Fungsi Excel LANGSUNGRingkasan

Fungsi Excel INDIRECT mengembalikan rujukan yang sah dari rentetan teks yang diberikan. LANGSUNG berguna apabila anda ingin menukar nilai teks menjadi rujukan sel yang sah.Tujuan Membuat rujukan dari teks Nilai kembali Rujukan lembaran kerja yang sah. Sintaks = LANGSUNG (ref_text, [a1]) Hujah
  • ref_text - Rujukan disediakan sebagai teks.
  • a1 - [pilihan] Boolean untuk menunjukkan rujukan gaya A1 atau R1C1. Lalai adalah BENAR = gaya A1.
Versi Excel 2003 Catatan penggunaan

Fungsi INDIRECT mengembalikan rujukan yang sah dari rentetan teks yang diberikan. LANGSUNG berguna apabila anda ingin menukar nilai teks menjadi rujukan sel yang sah. Sebagai contoh, untuk membuat rujukan ke sel A1 dari teks, anda boleh menggunakan LANGSUNG seperti ini:

 
= INDIRECT ('A1') // returns reference to A1

Tujuan INDIRECT pada mulanya nampaknya membingungkan (iaitu mengapa menggunakan teks apabila anda hanya dapat memberikan rujukan yang tepat?) Tetapi terdapat banyak situasi di mana kemampuan membuat rujukan dari teks berguna, termasuk:

  • Formula yang memerlukan a pemboleh ubah nama helaian
  • Rujukan tetap yang tidak akan berubah walaupun baris atau lajur dihapus
  • Membuat susunan berangka dengan fungsi ROW dalam formula kompleks

Catatan: LANGSUNG adalah fungsi tidak menentu dan boleh menyebabkan masalah prestasi pada lembaran kerja yang besar atau kompleks.

apa yang benar mengenai penambahan medan baru di sebelah kanan jadual data yang ada?

Nama lembaran kerja yang berubah-ubah

Dalam contoh yang ditunjukkan di atas, INDIRECT disediakan untuk menggunakan nama lembaran pemboleh ubah seperti ini: 
= INDIRECT (B6&'!A1') // sheet name in B6 is variable

Rumus dalam B6, disalin ke bawah, mengembalikan nilai dalam sel A1 pada 5 helaian pertama menggunakan nama helaian yang dimasukkan di lajur B. Dengan kata lain, apabila nama lembaran yang berbeza dimasukkan di lajur B, hasil baru akan dikembalikan. Dengan pendekatan yang sama, anda boleh membenarkan pengguna pilih nama lembaran dengan a senarai juntai bawah , kemudian bina rujukan ke helaian yang dipilih dengan TIDAK LANGSUNG.

Catatan: nama lembaran yang berisi tanda baca atau spasi harus disertakan dalam tanda petik tunggal ('), seperti yang dijelaskan dalam contoh ini . Ini tidak khusus untuk fungsi LANGSUNG yang sama berlaku dalam semua formula.

Rujukan tetap

Rujukan yang dibuat oleh INDIRECT tidak akan berubah walaupun sel, baris, atau lajur dimasukkan atau dihapus. Contohnya, formula di bawah akan selalu merujuk kepada 100 baris pertama lajur A, walaupun baris dalam julat itu dihapus atau dimasukkan:

format nombor kaki dan inci cemerlang
 
= INDIRECT ('A1:A100') // will not change

Hasilkan susunan angka

Penggunaan INDIRECT yang lebih maju adalah membuat angka susunan dengan Fungsi ROW seperti ini:

 
 ROW ( INDIRECT ('1:10')) // create {12345678910}

Satu kes penggunaan dijelaskan dalam formula ini, yang menjumlahkan nilai n bawah dalam julat .

Anda juga mungkin mendapat idea ini dalam formula yang lebih kompleks yang perlu menyusun susunan angka 'on-the-fly'. Salah satu contohnya ialah formula ini, yang dirancang untuk melucutkan aksara angka dari rentetan .

Catatan

  • Rujukan yang dibuat oleh INDIRECT dinilai dalam masa nyata dan kandungan rujukan dipaparkan.
  • Bila ref_text adalah rujukan luaran ke buku kerja lain, buku kerja mesti dibuka.
  • a1 adalah pilihan. Apabila dihilangkan, a1 adalah BENAR = rujukan gaya A1.
  • Bila a1 diatur ke FALSE, INDIRECT akan membuat rujukan gaya R1C1.
  • LANGSUNG adalah fungsi tidak menentu , dan boleh menyebabkan masalah prestasi.


^