Excel

Fungsi Excel PERCENTRANK.INC

Excel Percentrank Inc Function

Fungsi Excel PERCENTRANK.INCRingkasan

Fungsi Excel PERCENTRANK.INC mengembalikan kedudukan relatif nilai dalam set data sebagai peratusan yang mewakili bilangan nilai kurang dari atau sama dengan nilainya. Peringkat persentil biasanya digunakan sebagai cara untuk menafsirkan kedudukan dalam ujian standard.Tujuan Dapatkan pangkat persentil, nilai Pulangan inklusif Pangkat dikira sebagai nilai perpuluhan Sintaks = PERCENTRANK.INC (tatasusunan, x, [signifikan]) Hujah
  • susunan - Susunan nilai data.
  • x - Nilai untuk pangkat.
  • kepentingan - [pilihan] Bilangan digit penting dalam hasil. Lalai ke 3.
Versi Excel 2010 Catatan penggunaan

Excel PERCENTRANK.INC mengembalikan kedudukan relatif nilai dalam set data sebagai peratusan.

Sebagai contoh, skor ujian lebih besar daripada atau sama dengan 80% daripada semua skor ujian dikatakan berada pada persentil ke-80. Dalam kes ini PERCENTRANK.INC akan memberikan kedudukan .80 untuk skor.

Dalam contoh yang ditunjukkan, formula dalam C5 adalah:

 
= PERCENTRANK.INC (data,B5)

di mana 'data' adalah julat bernama C5: C12.Catatan: Fungsi PERCENTRANK.INC menggantikan PERATUSAN yang kini dikelaskan sebagai ' fungsi keserasian '.

Interpolasi

Apabila x tidak wujud dalam larik, fungsi tersebut menyisipkan nilai antara titik data. Sebagai contoh, apabila nilai x 4.00 diteruskan sebagai argumen ke fungsi, peratusan tersebut diinterpolasi ke nilai% 42.4, yang terletak di antara peringkat peratus 3.3 dan 4.56 yang masing-masing% 33.3 dan% 50.0.

Data interpolasi untuk fungsi PERCENTRANK.INC.

Dalam grafik di bawah, titik biru padat mewakili nilai x yang terkandung dalam array input, sementara titik biru yang digariskan adalah nilai yang diinterpolasi.

Interpolasi nilai dalam fungsi PERCENTRANK.INC.

Inklusif vs Eksklusif

Bermula dengan Excel 2010, PERATUSAN fungsi telah digantikan oleh dua fungsi: PERECENTRANK.INC dan PERECENTRANK.INC. Versi INC mewakili tingkah laku 'inklusif', dan versi EXC mewakili tingkah laku 'eksklusif'. Kedua-dua formula menggunakan hujah yang sama.

  • Gunakan fungsi PERCENTRANK.EXC untuk menentukan peringkat peratusan eksklusif dari nilai pertama dan terakhir dalam tatasusunan.
  • Gunakan PERCENTRANK.INC atau PERCENTRANK untuk mencari kedudukan peratusan inklusif dari nilai pertama dan terakhir dalam tatasusunan.

Skrin di bawah menunjukkan perbezaan dengan set data kecil:

persenrank.inc vs persenrank.exc

matikan tingkap kunci tatal 10

graf peratusrank.inc vs persenrank.exc

Apabila ukuran array input meningkat, perbezaan antara kedua fungsi tersebut akan berkurang. Perbezaan antara peratusan yang dikembalikan tidak akan pernah lebih besar daripada 1 / (N + 1), di mana N adalah ukuran array input.

Catatan

  • Sekiranya x tidak wujud dalam larik, PERCENTRANK.INC menginterpolasi untuk mencari peringkat peratusan.
  • Apabila kepentingan dihilangkan PERCENTRANK.INC mengembalikan tiga digit penting (0.xxx)


^