Excel

Dapatkan jumlah dengan peratusan

Get Amount With Percentage

Formula Excel: Dapatkan jumlah dengan peratusanFormula generik
= total*percent
Ringkasan

Sekiranya anda mempunyai jumlah dan peratusan yang menunjukkan sejumlah jumlah, anda boleh mengira jumlah yang diwakili oleh peratusan dengan formula sederhana yang menggandakan jumlah dengan peratusan.Penjelasan

Dalam contoh, sel E6 mengandungi formula ini:

 
=C6*D6

Untuk mengira jumlahnya, Excel hanya menggandakan nilai dalam sel C6 ($ 1,120) dengan nilai peratusan dalam sel D6 (.625). Hasilnya adalah $ 700, iaitu 62.5% dari $ 1.200.

 
=1120*.625=$700

Perhatikan bahawa nilai dalam sel D6 adalah nilai perpuluhan (dalam hal ini .625) diformat dengan Peratusan format nombor dan tempat perpuluhan sifar. Ini menyebabkan .625 dipaparkan sebagai 63%.

Pengarang Dave Bruns


^