Excel

Dapatkan nombor asal dari perubahan peratus

Get Original Number From Percent Change

Formula Excel: Dapatkan nombor asal dari perubahan peratusFormula generik
=current/(percent+1)
Ringkasan

Untuk mengira nombor asal berdasarkan nilai semasa dan perubahan peratusan yang diketahui, anda boleh menggunakan formula mudah yang membahagikan nilai semasa dengan peratus ditambah 1.Penjelasan

Dalam contohnya, sel aktif mengandungi formula ini:

 
=C6/(B6+1)

Dalam kes ini, Excel terlebih dahulu mengira hasil B6 + 1, kemudian membahagikan C6 dengan hasilnya:

 
=C6/(B6+1) =200/1.15 =173.913

Hasil bulat

Dalam contoh yang ditunjukkan, nilai di lajur D menggunakan format mata wang, yang memaparkan 2 tempat perpuluhan secara automatik. Sekiranya anda ingin memaksa hasilnya dibundarkan menjadi 2 tempat perpuluhan, cukup bungkus fungsi ROUND:

hitung nilai semasa bersih dalam excel
 
= ROUND (C6/(B6+1),2)
Pengarang Dave Bruns


^