Excel

Cara menerapkan penjajaran mendatar di Excel

How Apply Horizontal Alignment Excel

Lembaran kerja amali disertakan dengan latihan video dalam talian .

Dalam pelajaran ini kita akan melihat bagaimana menerapkan penjajaran mendatar asas ke sel — ini adalah pilihan untuk menyelaraskan kiri, menyelaraskan kanan, dan menyelaraskan tengah secara mendatar dalam sel.Mari kita lihat.

Terdapat dua jalan asas untuk penjajaran mendatar dalam Excel. Yang pertama adalah kumpulan Penjajaran pada tab utama pita, yang memberi anda akses ke penjajaran kiri, kanan, dan tengah. Laluan kedua adalah tab Penjajaran pada kotak dialog Format Sel. Dialog Format Sel lebih lengkap dan memberi anda akses ke semua pilihan penjajaran sel di Excel.

hitung bilangan watak dalam excel

Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, Excel secara lalai akan menyelaraskan teks ke kiri dan nombor dan tarikh di sebelah kanan. Dalam kotak dialog Format Sel, penjajaran lalai ini disebut sebagai penjajaran 'Umum'.

formula tidak berfungsi di excel 2016

Walau bagaimanapun, anda boleh mengatasi penjajaran lalai Excel seperti yang anda mahukan. Untuk penjajaran asas, kanan, dan tengah asas, paling mudah menggunakan butang pada pita. Kita dapat, misalnya, menyelaraskan lajur B ke kanan, dan memusatkan angka di lajur C hingga G. Atau, kita dapat menjajarkan semua lajur ini dengan tepat.Untuk menetapkan semula penjajaran ke lalai, kunjungi tab Penjajaran dalam Format Sel dan pilih 'Umum' dari menu Penjajaran Mendatar.

Ketahuilah bahawa jika anda memilih beberapa sel yang diformat dengan pilihan penjajaran yang berbeza — misalnya, sel yang sejajar kanan dan kiri menu Penjajaran mendatar dalam dialog Format Sel akan kosong.

cara membungkus teks dalam sel excel

Ini adalah cara Excel untuk memberitahu anda bahawa pilihan semasa mempunyai lebih dari satu tetapan penjajaran yang diterapkan.

Seperti biasa, pita akan menonjolkan pengaturan untuk sel aktif, yang boleh berbeza-beza bergantung pada bagaimana anda membuat pilihan.^