300 Contoh

Sekiranya

Ifs

Menggunakan Fungsi IFS dalam Excel 2016 atau kemudian apabila anda mempunyai pelbagai syarat yang harus dipenuhi. Fungsi IFS mengembalikan nilai yang sepadan dengan keadaan BENAR pertama.Catatan: jika anda tidak mempunyai Excel 2016 atau lebih baru, anda boleh bersarang fungsi IF .

1a. Sekiranya nilai dalam sel A1 sama dengan 1, fungsi IFS kembali buruk.

Fungsi Ifs Pertama dalam Excel, Nilai 1

1b. Sekiranya nilai dalam sel A1 sama dengan 2, fungsi IFS mengembalikan Baik.

Fungsi Ifs Pertama, Nilai 2bagaimana melakukan f4 pada mac

1c. Sekiranya nilai dalam sel A1 sama dengan 3, fungsi IFS mengembalikan Cemerlang.

Fungsi Ifs Pertama, Nilai 3

1d. Sekiranya nilai dalam sel A1 sama dengan nilai lain, fungsi IFS mengembalikan No Valid Score.

Fungsi Ifs Pertama, Lain

Catatan: bukannya BENAR, anda juga boleh menggunakan 1 = 1 atau sesuatu yang selalu BENAR.

Inilah contoh lain.

2a. Sekiranya nilai dalam sel A1 kurang daripada 60, fungsi IFS mengembalikan F.

Fungsi Ifs Kedua dalam Excel, Nilai 41

2b. Sekiranya nilai dalam sel A1 lebih besar daripada atau sama dengan 60 dan kurang daripada 70, fungsi IFS mengembalikan D.

Fungsi Ifs Kedua, Nilai 60

bagaimana membuat latihan di excel

2c. Sekiranya nilai dalam sel A1 lebih besar daripada atau sama dengan 70 dan kurang daripada 80, fungsi IFS mengembalikan C.

Fungsi Ifs Kedua, Nilai 73

2d. Sekiranya nilai dalam sel A1 lebih besar daripada atau sama dengan 80 dan kurang daripada 90, fungsi IFS mengembalikan B.

Fungsi Ifs Kedua, Nilai 82

2e. Sekiranya nilai dalam sel A1 lebih besar daripada atau sama dengan 90, fungsi IFS mengembalikan A.

Fungsi Ifs Kedua, Nilai 95

Catatan: untuk sedikit mengubah batas, anda mungkin ingin menggunakan '<=' instead of '<' in your own function.

6/10 Selesai! Ketahui lebih lanjut mengenai fungsi logik>
Pergi ke Bab Seterusnya: Rujukan Sel^