Excel

Cari keseluruhan baris

Lookup Entire Row

Formula Excel: Cari keseluruhan barisFormula generik
= INDEX (data, MATCH (value,array,0),0)
Ringkasan

Untuk mencari dan mendapatkan keseluruhan baris, anda menggunakan fungsi INDEX dan MATCH. Dalam contoh yang ditunjukkan, formula yang digunakan untuk mencari semua nilai untuk wilayah Tengah adalah: 
= INDEX (C5:F8, MATCH (H5,B5:B8,0),0)
Penjelasan

Inti formula ini adalah menggunakan Fungsi PERTANDINGAN untuk mengenal pasti indeks baris, dan Fungsi INDEX untuk mendapatkan semula keseluruhan baris dengan menetapkan nombor lajur menjadi sifar. Bekerja dari dalam ke luar, MATCH digunakan untuk mendapatkan indeks baris seperti ini:

 
 MATCH (H5,B5:B8,0)

Nilai pencarian 'Central' berasal dari H5, array adalah julat B5: B8, dan sifar digunakan untuk memaksa padanan tepat. Fungsi MATCH mengembalikan 3 sebagai hasilnya, yang masuk ke fungsi INDEX sebagai nombor baris:

 
= INDEX (C5:F8,3,0)

Dengan julat C5: F8 untuk array, dan 3 untuk nombor baris, langkah terakhir adalah membekalkan sifar untuk nombor lajur. Ini menyebabkan INDEX mengembalikan semua baris 3 sebagai hasil akhir, dalam susunan seperti ini:

 
{116000,129250,127250,142500}

Memproses dengan fungsi lain

Sebaik sahaja anda mengambil keseluruhan baris data, anda dapat memasukkan baris tersebut menjadi fungsi seperti SUM, MAX, MIN, AVERAGE, LARGE, dll untuk analisis lebih lanjut. Sebagai contoh, untuk mendapatkan nilai terkecil di wilayah Tengah, anda boleh menggunakan:helaian google dikira jika sel mengandungi teks
 
= MIN ( INDEX (C5:F8, MATCH (H5,B5:B8,0),0))

Untuk menjumlahkan semua nilai di wilayah Tengah:

 
= SUM ( INDEX (C5:F8, MATCH (H5,B5:B8,0),0))

Rumus pelbagai sel

Untuk mengembalikan hasil ke lebih dari satu sel, masukkan sebagai formula pelbagai sel .

Di dalam Array Dinamik versi Excel, apabila INDEX mengembalikan keseluruhan baris, nilai baris akan secara automatik permainan ke lembaran kerja.

Pengarang Dave Bruns


^