300 Contoh

Banyakkan

Multiply

Ke darab nombor dalam Excel, gunakan simbol asterisk (*) atau fungsi PRODUCT. Ketahui cara mengalikan lajur dan cara mengalikan lajur dengan pemalar.1. Rumus di bawah menggandakan nombor dalam sel. Cukup gunakan simbol asterisk (*) sebagai operator pendaraban. Jangan lupa, selalu mulakan formula dengan tanda yang sama (=).

Darabkan Nombor dalam Sel

2. Rumus di bawah menggandakan nilai dalam sel A1, A2 dan A3.

Gandakan Nombor dalam Julat3. Seperti yang anda bayangkan, formula ini dapat bertahan lama. Gunakan fungsi PRODUCT untuk memendekkan formula anda. Sebagai contoh, fungsi PRODUCT di bawah menggandakan nilai dalam julat A1: A7.

Fungsi Produk

4. Inilah contoh lain.

semasa menggunakan tujuan pencari anda dapat mencari hasil sasaran dengan berbeza-beza

Fungsi Produk Lanjutan

Penjelasan: = A1 * A2 * A3 * A4 * A5 * A6 * A7 * B1 * B2 * B3 * B4 * C1 * 8 menghasilkan hasil yang sama.

Lihat tangkapan skrin di bawah. Ke darabkan dua lajur bersama-sama, laksanakan langkah-langkah berikut.

5a. Pertama, kalikan nilai dalam sel A1 dengan nilai dalam sel B1.

Rujukan Relatif

5b. Seterusnya, pilih sel C1, klik di sudut kanan bawah sel C1 dan seret ke bawah ke sel C6.

Darabkan Dua Lajur

Lihat tangkapan skrin di bawah. Ke darabkan lajur nombor dengan nombor tetap , laksanakan langkah-langkah berikut.

6a. Pertama, kalikan nilai dalam sel A1 dengan nilai dalam sel A8. Perbaiki rujukan ke sel A8 dengan meletakkan simbol $ di hadapan huruf lajur dan nombor baris ($ A $ 8).

jika ini maka itu dalam cemerlang

Rujukan Mutlak

6b. Seterusnya, pilih sel B1, klik di sudut kanan bawah sel B1 dan seret ke bawah ke sel B6.

Darabkan Lajur Nombor dengan Nombor Tetap

Penjelasan: apabila kita menyeret formula ke bawah, rujukan mutlak ($ A $ 8) tetap sama, sementara rujukan relatif (A1) berubah menjadi A2, A3, A4, dll.

Sekiranya anda bukan pahlawan formula, gunakan Paste Special untuk membiak di Excel tanpa menggunakan formula!

7. Contohnya, pilih sel C1.

Pilih Sel

8. Klik kanan, dan kemudian klik Salin (atau tekan CTRL + c).

9. Pilih julat A1: A6.

10. Klik kanan, dan kemudian klik Tampal Khas.

untuk mencari padanan yang tepat, apa yang harus anda masukkan dalam argumen range_lookup?

11. Klik Darab.

Tampal Gandakan Khas

12. Klik OK.

Tampalkan Hasil Berbilang Khas

Catatan: untuk mengalikan nombor dalam satu lajur dengan nombor di lajur lain, pada langkah 7, pilih julat bukan sel.

3/12 Selesai! Ketahui lebih lanjut mengenai formula & fungsi>
Pergi ke Bab Seterusnya: Riben^