Excel

Julat dinamakan

Named Range

Contoh Julat Dinamakan dalam Excel

Julat bernama adalah satu atau lebih sel yang telah diberi nama. Menggunakan julat bernama dapat menjadikan formula lebih mudah dibaca dan difahami. Mereka juga menyediakan navigasi mudah melalui Kotak Nama .Contohnya, formula dalam F6 adalah:

 
= MAX (sales)

di mana 'penjualan' adalah julat bernama C4: C10. Contoh formula lain yang menggunakan julat bernama yang sama adalah:

 
= MIN (sales) = AVERAGE (sales) = SUM (sales)

Nota: julat bernama adalah rujukan mutlak secara lalai.

Buat julat bernama

Untuk membuat julat bernama dengan cepat:  1. Pilih julat
  2. Taipkan nama ke dalam kotak nama dan tekan kembali


^