300 Contoh

Nombor hingga Teks

Numbers Text

Secara lalai, angka diselaraskan kanan dan teks selaras kiri. Contoh ini mengajar anda bagaimana menukar nombor ke rentetan teks yang mewakili nombor '.Nombor hingga Teks dalam Excel

cara memilih kolum di excel

1. Pilih julat A1: A4 dan ubah format nombor ke Teks.

Format Teks

2. Mendahului nombor oleh tanda petik dan ia juga akan dianggap sebagai teks.Kerasulan

formula cemerlang jika ya maka jumlahkan

3a. Sekiranya anda menambahkan teks ke nombor dan masih mahu memformat nombor ini, gunakan Fungsi TEKS . Tanpa menggunakan fungsi TEXT ini akan menjadi hasilnya.

Tanpa Fungsi Teks

3b. Dengan fungsi TEXT.

Dengan Fungsi Teks

Catatan: #, ## digunakan untuk menambahkan koma ke angka yang besar.

3c. Inilah contoh lain. Terapkan format peratusan.

Format Peratusan

urutkan mengikut tertib menaik dalam excel

Catatan: gunakan 0 untuk memaparkan nilai bilangan bulat terdekat. Gunakan 0.0 untuk satu perpuluhan. Gunakan 0.00 untuk dua tempat perpuluhan, dll.

3d. Dan contoh lain. Format tarikh.

Format tarikh

Catatan: gunakan kurang / lebih m, d dan y untuk mengubah penampilan tarikh. Lawati halaman kami mengenai Fungsi TEKS untuk banyak lagi contoh.

7/16 Selesai! Ketahui lebih lanjut mengenai pemformatan sel>
Pergi ke Bab Seterusnya: Cari & Pilih^