300 Contoh

Kerosakan Halaman

Page Breaks

Masukkan a pemisah halaman di Excel untuk menentukan di mana halaman baru akan bermula dalam salinan bercetak.Untuk memasukkan jeda halaman mendatar, jalankan langkah berikut.

bilangan bulan antara dua tarikh

1. Pilih baris pertama halaman baru.

Pilih Baris Pertama

2. Pada tab Tata Letak Halaman, dalam kumpulan Penyediaan Halaman, klik Pecah.Klik Pecah

3. Klik Insert Page Break.

Masukkan Jeda Halaman

bagaimana memilih lajur yang berbeza di excel

Excel memaparkan garis padat (jeda halaman manual) untuk menunjukkan di mana halaman baru bermula. Garis putus-putus adalah pemecahan halaman yang dimasukkan secara automatik oleh Excel.

Garis Pepejal

Catatan: dengan cara yang serupa, anda boleh memilih lajur untuk memasukkan jeda halaman menegak.

4. Pada tab Fail, klik Cetak untuk pratonton cetak.

cemerlang menunjukkan #### bukannya nilai

Cetak Halaman Pratonton 1

Cetak Pratonton Halaman 2

Catatan: untuk membuang jeda halaman mendatar, pilih sel di bawah jeda halaman yang ingin anda hapus dan klik Pecah, Hapus Jeda Halaman. Untuk membuang semua jeda halaman manual, klik Breaks, Reset All Page Breaks. Anda tidak dapat membuang jeda halaman automatik.

3/9 Selesai! Ketahui lebih lanjut mengenai mencetak>
Pergi ke Bab Seterusnya: Berkongsi^