300 Contoh

Kemungkinan Pertandingan Bola Sepak

Possible Football Matches

Di bawah ini kita akan melihat program di Excel VBA yang menunjukkan pratonton cetak semua kemungkinan perlawanan bola sepak dari senarai pasukan.Keadaan:

Kemungkinan Pertandingan Bola Sepak di Excel VBA

1. Pertama, kita menyatakan satu objek Range dan empat pemboleh ubah. Kami memanggil Range objek rng. Pembolehubah One String yang kita panggil nama mat, dan tiga pemboleh ubah integer yang kita panggil pembilang, i dan j.

TiadarngSebagaiJulat, matchnameSebagai Tali, kaunterSebagai Bilangan bulat, iSebagai Bilangan bulat, jSebagai Bilangan bulat

2. Kami memulakan rng dengan nama pasukan. Kami guna Wilayah Semasa kerana kami tidak mengetahui had tepat dari jarak jauh (kami mahu program ini berfungsi untuk 3 pasukan tetapi juga untuk 12 pasukan). Kami memulakan kaunter dengan nilai 0.unggul pemformatan bersyarat berdasarkan nilai sel lain
Tetapkanrng = Julat ('A1') .Region Semasa
pembilang = 0

3. Kami menulis semua kemungkinan perlawanan bola sepak ke ruangan C. Pertama, kami mengosongkan lajur C.

Lembaran kerja (1). Kolom (3) = '

4. Kami memulakan a Gelung Berganda .

bagaimana membuat barisan sentiasa kelihatan di excel
Untuki = 1Kerng.Jumlah
Untukj = i + 1Kerng.Jumlah

5. Kami menulis matchname kepada matchname pemboleh ubah.

matchname = rng.Cells (i) .Nilai & 'vs' & rng.Cells (j) .Nilai

Sebagai contoh, untuk i = 1 dan j = 2, Excel VBA menulis matchname Kickers vs Shooters. Untuk i = 1 dan j = 3, Excel VBA menulis matchname Kickers vs Little Giants, dll.

6. Kami menulis matchname ke ruangan C.

Sel (kaunter + 1, 3). Nilai = nama nama

7. Kaunter mengawasi bilangan matchnames yang ditulis ke lajur C. Excel VBA menambah kaunter sebanyak 1 setiap kali ia menulis nama matname ke lajur C. Untuk mencapai ini, tambahkan baris kod berikut:

pembilang = pembilang + 1

8. Jangan lupa tutup kedua gelung.

Seterusnyaj
Seterusnyai

9. Kami menunjukkan pratonton cetak semua kemungkinan perlawanan bola sepak.

bandingkan dua senarai di excel dan cari perbezaan
ActiveSheet.Columns (3) .PrintPreview

10. Uji program.

Sebahagian daripada hasilnya:

Keputusan Perlawanan Bola Sepak yang Mungkin

Catatan: lajur C berpusat secara manual untuk mendapatkan hasil ini.

10/14 Selesai! Ketahui lebih lanjut mengenai objek jarak>
Pergi ke Bab Seterusnya: Pemboleh ubah^