300 Contoh

Persamaan Kuadratik

Quadratic Equation

KE persamaan kuadratik adalah bentuk kapak2+ bx + c = 0 di mana ≠ 0. Persamaan kuadratik dapat diselesaikan dengan menggunakan formula kuadratik. Anda juga boleh menggunakan Pencarian Matlamat Excel ciri untuk menyelesaikan persamaan kuadratik.1. Contohnya, kita mempunyai formula y = 3x2- 12x + 9.5. Sangat mudah untuk mengira y bagi setiap x yang diberikan. Untuk x = 1, y = 0.5

Formula Excel, x = 1

2. Untuk x = 2, y = -2.5

Formula Excel, x = 23. Tetapi bagaimana jika kita ingin mengetahui x untuk y tertentu? Contohnya, y = 24.5. Kita perlu menyelesaikan 3x2- 12x + 9.5 = 24.5. Kami dapat menyelesaikan persamaan kuadratik 3x2- 12x + 9.5 - 24.5 = 0 dengan menggunakan formula kuadratik.

bagaimana anda mendapat kedudukan cemerlang

3x2- 12x -15 = 0
a = 3, b = -12, c = -15
D = b2- 4ac = (-12)2- 4 * 3 * -15 = 144 + 180 = 324

x = -b + √D atau x = -b - √D
2a 2a
x = 12 + √324 atau x = 12 - √324
6 6
x = 12 + 18 atau x = 12 - 18
6 6
x = 5 atau x = -1

4. Anda boleh menggunakan fitur Goal Seek Excel untuk mendapatkan hasil yang sama persis. Pada tab Data, dalam kumpulan Ramalan, klik Analisis What-If.

Klik Analisis What-If

5. Klik Pencarian Matlamat.

pilih ke bahagian bawah kolum excel

Klik Cari Matlamat

Kotak dialog Goal Seek muncul.

6. Pilih sel B2.

7. Klik di kotak 'Untuk menilai' dan ketik 24.5

gunakan format garis bawah perakaunan berganda

8. Klik di kotak 'Dengan menukar sel' dan pilih sel A2.

9. Klik OK.

Parameter Mencari Matlamat

Keputusan.

Selesaikan Persamaan Kuadratik di Excel

Catatan: Excel mengembalikan penyelesaian x = 5. Excel mencari penyelesaian lain jika anda memulakan dengan nilai-x lebih dekat dengan x = -1. Contohnya, masukkan nilai 0 ke dalam sel A2 dan ulangi langkah 5 hingga 9. Untuk mencari punca, tetapkan y = 0 dan selesaikan persamaan kuadratik 3x2- 12x + 9.5 = 0. Dalam kes ini, tetapkan 'Untuk nilai' ke 0.

4/4 Selesai! Ketahui lebih lanjut mengenai analisis bagaimana-jika>
Pergi ke Bab Seterusnya: Penyelesai^