300 Contoh

Jumlah

Sum

Julat Jumlah | Jumlah Keseluruhan Lajur | Jumlahkan Sel Tidak Bersebelahan | Jumlah Auto | Jumlahkan Setiap Nth Baris | Jumlahkan Nombor Terbesar | Julat Jumlah dengan KesalahanMenggunakan Fungsi SUM di Excel untuk menjumlahkan pelbagai sel, lajur keseluruhan atau sel tidak bersebelahan. Untuk mencipta hebat Rumusan SUM , gabungkan fungsi SUM dengan yang lain Excel fungsi.

Julat Jumlah

Selalunya, anda akan menggunakan fungsi SUM di Excel untuk menjumlahkan pelbagai sel.

Julat Jumlah

Jumlah Keseluruhan Lajur

Anda juga boleh menggunakan fungsi SUM di Excel untuk menjumlahkan keseluruhan lajur.Jumlah Keseluruhan Lajur

bagaimana menggunakan jika dan kemudian di excel

Sel A99

Catatan: anda juga boleh menggunakan fungsi SUM di Excel untuk menjumlahkan keseluruhan baris. Sebagai contoh, = SUM (5: 5) menjumlahkan semua nilai dalam baris ke-5.

Jumlahkan Sel Tidak Bersebelahan

Anda juga boleh menggunakan fungsi SUM di Excel untuk menjumlahkan sel yang tidak bersebelahan. Tidak bersebelahan bermaksud tidak bersebelahan.

Jumlahkan Sel Tidak Bersebelahan

Catatan: = A3 + A5 + A8 menghasilkan hasil yang sama!

Jumlah Auto

Gunakan AutoSum atau tekan ALT + = untuk menjumlahkan lajur atau baris nombor dengan cepat.

1. Pertama, pilih sel di bawah lajur nombor (atau di sebelah baris nombor) yang ingin anda hasilkan.

Pilih Sel

2. Pada tab Laman Utama, dalam kumpulan Penyuntingan, klik AutoSum (atau tekan ATL + =).

Klik AutoSum

3. Tekan Enter.

Jumlah Auto

Jumlahkan Setiap Nth Baris

Rumus SUM di bawah menggunakan SUM, MOD dan ROW ke jumlahkan setiap baris ke-9 . Tukar 3 hingga 4 menjadi jumlah setiap baris ke-4, menjadi 5 hingga jumlah setiap baris ke-5, dll.

Jumlahkan Setiap Nth Baris

Catatan: bar formula menunjukkan bahawa ini adalah formula larik dengan melampirkannya pada pendakap kerinting {}. Jangan taipkan ini sendiri. Untuk memasukkan formula larik, selesaikan dengan menekan CTRL + SHIFT + ENTER.

Jumlahkan Nombor Terbesar

Formula SUM di bawah menggunakan SUM dan BESAR untuk jumlahkan nombor terbanyak dalam julat. Tukar {1,2,3,4} menjadi {1,2,3,4,5} untuk menjumlahkan 5 nombor terbesar.

Jumlahkan Nombor Terbesar

Catatan: = BESAR (A1: A11,2) hanya mengembalikan nombor kedua terbesar.

Julat Jumlah dengan Kesalahan

Rumus SUM di bawah menggunakan SUM dan IFERROR untuk jumlahkan julat dengan kesilapan . Anda juga boleh menggunakan Fungsi AGGREGATE di Excel untuk menjumlahkan julat dengan ralat.

cemerlang pilih semua sel dengan data

Julat Jumlah dengan Kesalahan

Catatan: fungsi SUM di Excel secara automatik mengabaikan nilai teks.

7/10 Selesai! Ketahui lebih lanjut mengenai fungsi kiraan & jumlah>
Pergi ke Bab Seterusnya: Fungsi Logik^