300 Contoh

Sumif

Sumif

Kriteria Numerik | Kriteria Teks | Kriteria Tarikh | Dan Kriteria | Atau KriteriaYang berkuasa Fungsi SUMIF dalam Excel menjumlahkan sel berdasarkan satu kriteria. Halaman ini mengandungi banyak contoh SUMIF yang mudah diikuti.

Kriteria Numerik

Gunakan fungsi SUMIF di Excel untuk menjumlahkan sel berdasarkan nombor yang memenuhi kriteria tertentu.

1. Fungsi SUMIF di bawah (dua argumen) menjumlahkan nilai dalam julat A1: A5 yang kurang daripada atau sama dengan 10.

Fungsi Sumif dalam Excel dengan Dua Hujah2. Fungsi SUMIF berikut memberikan hasil yang sama. Pengendali & bergabung dengan simbol 'kurang daripada atau sama dengan' dan nilai dalam sel C1.

Fungsi Sumif dan Pengendali Ampersand

3. Fungsi SUMIF di bawah (tiga argumen, argumen terakhir adalah julat hingga jumlah) menjumlahkan nilai dalam julat B1: B5 jika sel yang sesuai dalam julat A1: A5 mengandungi nilai 25.

Fungsi Sumif dalam Excel dengan Tiga Hujah

4. Fungsi SUMIF berikut memberikan hasil yang sama (argumen kedua merujuk kepada sel D1).

Hujah Kedua Merujuk kepada Sel D1

Kriteria Teks

Gunakan fungsi SUMIF di Excel untuk menjumlahkan sel berdasarkan rentetan teks yang memenuhi kriteria tertentu. Selalu sertakan teks dalam tanda petik berganda.

1. Fungsi SUMIF di bawah menjumlahkan nilai dalam julat B1: B5 jika sel yang sesuai dalam julat A1: A5 mengandungi tepat bulatan.

Jumlahkan Jika Sama dengan Nilai Teks

2. Fungsi SUMIF di bawah menjumlahkan nilai dalam julat B1: B5 jika sel yang sesuai dalam julat A1: A5 tidak mengandungi segitiga tepat.

Jumlahkan Jika Tidak Sama dengan Nilai Teks

3. Fungsi SUMIF di bawah menjumlahkan nilai dalam julat B1: B5 jika sel yang sesuai dalam julat A1: A5 mengandungi tepat lingkaran + 1 aksara. Tanda tanya (?) Sepadan dengan satu watak.

Fungsi Sumif dengan Tanda Tanya

4. Fungsi SUMIF di bawah menjumlahkan nilai dalam julat B1: B5 jika sel yang sesuai dalam julat A1: A5 mengandungi rangkaian aksara sifar atau lebih + le. Tanda bintang (*) sepadan dengan siri sifar atau lebih aksara.

apakah carta palang yang disusun

Fungsi Sumif dengan Asterisk

5. SUMIF berfungsi di bawah nilai jumlah dalam julat B1: B5 jika sel yang sesuai dalam julat A1: A5 mengandungi segitiga atau bulatan dengan tepat8.

Dua Fungsi Sumif dalam Excel

Kriteria Tarikh

Gunakan fungsi SUMIF di Excel untuk menjumlahkan sel berdasarkan tarikh yang memenuhi kriteria tertentu.

1. Fungsi SUMIF di bawah menjumlahkan penjualan selepas 20 Januari 2018.

Jumlah Sekiranya Tarikh Lebih Besar Daripada

Catatan: fungsi DATE di Excel menerima tiga argumen: tahun, bulan dan hari.

2. Fungsi SUMIF di bawah merangkumi penjualan hari ini.

Fungsi Sumif dan Fungsi Hari Ini

Catatan: hari ini adalah 3 Ogos 2018.

3. Fungsi SUMIFS (dengan huruf S di akhir) di bawah merangkum penjualan antara dua tarikh.

Jumlah Sekiranya Tarikh adalah Antara

Catatan: fungsi SUMIFS dalam Excel menjumlahkan sel berdasarkan dua atau lebih kriteria (argumen pertama adalah julat hingga jumlah, diikuti oleh dua atau lebih pasangan julat / kriteria). Laraskan tarikh untuk menjumlahkan penjualan pada bulan, tahun, dll.

Dan Kriteria

Menjumlahkan dengan kriteria Dan di Excel adalah mudah.

1. Sebagai contoh, untuk menjumlahkan sel yang memenuhi kriteria berikut: Google dan Stanford (dua rentang kriteria), cukup gunakan fungsi SUMIFS (dengan huruf S di akhir).

Fungsi Sumif dalam Excel

Catatan: ingat, ketika menggunakan fungsi SUMIFS, argumen pertama adalah julat hingga jumlah, diikuti oleh dua atau lebih pasangan julat / kriteria.

Atau Kriteria

Menjumlahkan dengan kriteria Atau di Excel boleh menjadi sukar.

1. Rumus di bawah menjumlahkan sel yang memenuhi kriteria berikut: Google atau Facebook (satu kriteria berkisar). Tidak ada sains roket setakat ini.

Fungsi Sumif 2x dalam Excel

2. Namun, jika anda ingin menjumlahkan sel yang memenuhi kriteria berikut: Google atau Stanford (dua rentang kriteria), anda tidak boleh menggunakan fungsi SUMIF dua kali (lihat gambar di bawah).

Formula yang Salah

Catatan: sel yang memenuhi kriteria Google dan Stanford ditambahkan dua kali, tetapi sel itu hanya perlu ditambahkan sekali. 10 adalah jawapan yang kita cari.

3. Rumus susunan di bawah melakukan muslihat.

Jumlahkan dengan Atau Kriteria dalam Excel

Catatan: selesaikan formula larik dengan menekan CTRL + SHIFT + ENTER. Excel menambah pendakap kerinting {}. Lawati halaman kami mengenai Penjumlahan dengan Atau Kriteria untuk arahan terperinci mengenai cara membuat formula larik ini.

9/10 Selesai! Ketahui lebih lanjut mengenai fungsi kiraan & jumlah>
Pergi ke Bab Seterusnya: Fungsi Logik^