300 Contoh

Bentuk Pengguna dan Julat

Userform Ranges

Anda boleh menggunakan a Kawalan RefEdit dalam Excel VBA untuk mendapatkan julat dari pengguna. The Borang pengguna kita akan mencipta warna dengan nilai minimum julat disimpan dalam kawalan RefEdit.Bentuk Pengguna dan Julat dalam Excel VBA

Untuk membuat Borang Pengguna ini, jalankan langkah-langkah berikut.

1. Buka Penyunting Asas Visual . Sekiranya Project Explorer tidak kelihatan, klik Lihat, Project Explorer.

2. Klik Masukkan, Borang Pengguna. Sekiranya Kotak Alat tidak muncul secara automatik, klik Lihat, Kotak Alat. Skrin anda harus disiapkan seperti di bawah.Persediaan Skrin Pengguna di Excel VBA

3. Tambahkan label, butang kawalan dan arahan RefEdit. Setelah ini selesai, hasilnya harus selaras dengan gambar Bentuk Pengguna yang ditunjukkan sebelumnya. Sebagai contoh, buat kawalan RefEdit dengan mengklik RefEdit dari Kotak Alat. Seterusnya, anda boleh menyeret kawalan RefEdit pada Borang Pengguna.

cara mengira sel yang diisi dalam excel

Catatan: Jika kotak alat anda tidak mempunyai kawalan RefEdit, tetapkan rujukan ke kawalan RefEdit. Klik Alat, Rujukan, dan periksa Ref Edit Control.

4. Anda boleh menukar nama dan kapsyen kawalan. Nama digunakan dalam kod Excel VBA. Kapsyen adalah keterangan yang muncul di skrin anda. Adalah baik untuk menukar nama kawalan, tetapi tidak perlu di sini kerana kita hanya mempunyai beberapa kawalan dalam contoh ini. Untuk menukar kapsyen butang Userform, label dan perintah, klik View, Properties Window dan klik pada setiap kawalan.

5. Untuk menunjukkan Bentuk Pengguna, letakkan a butang arahan pada lembaran kerja anda dan tambahkan baris kod berikut:

Peribadi SubCommandButton1_Klik ()

UserForm1.Show

Tamat Sub

Kami sekarang akan membuat Sub UserForm_Initialize. Apabila anda menggunakan kaedah Show untuk Userform, sub ini akan dijalankan secara automatik.

6. Buka Penyunting Asas Visual .

7. Dalam Project Explorer, klik kanan pada UserForm1 dan kemudian klik Lihat Kod.

8. Pilih Userform dari senarai drop-down kiri. Pilih Permulaan dari senarai drop-down kanan.

9. Tambahkan baris kod berikut:

Peribadi SubUserForm_Initialize ()

Lembaran1.Cells.Font.Color = vbBlack
UserForm1.RefEdit1.Text = Selection.Address

Tamat Sub

Penjelasan: baris kod pertama mengubah warna fon semua sel pada helaian1 menjadi hitam. Baris kod kedua memperoleh alamat pemilihan semasa dan memaparkannya dalam kawalan RefEdit.

Kami kini telah membuat bahagian pertama Bentuk Pengguna. Walaupun sudah terlihat rapi, belum ada yang akan terjadi ketika kita mengklik butang perintah pada Userform.

10. Dalam Project Explorer, klik dua kali pada UserForm1.

11. Klik dua kali pada butang Go.

12. Tambahkan baris kod berikut:

Peribadi SubCommandButton1_Klik ()

TiadatambahSebagai Tali, rng, selSebagaiJulat, minimumSebagai Berganda

addr = RefEdit1.Nilai
Tetapkanrng = Julat (addr)
minimum = Lembaran KerjaFungsi.Min (rng)

Untuk Masing-masingselDalamrng
Sekiranyasel.Nilai = minimumKemudiansel.Font.Color = vbRed
Seterusnyasel

Tamat Sub

Penjelasan: pertama, kami mendapat alamat dari kawalan RefEdit dan menyimpannya ke dalam String variabel addr. Seterusnya, kami menetapkan rng ke julat yang ditentukan dalam kawalan RefEdit. Seterusnya, kami menggunakan fungsi lembaran kerja Min untuk mencari nilai minimum dalam julat. Akhirnya, kami mewarnakan nilai minimum menggunakan gelung.

13. Klik dua kali pada butang Batal.

cara memasukkan simbol akar kuadrat dalam excel

14. Tambahkan baris kod berikut:

Peribadi SubCommandButton2_Klik ()

Bongkar Saya

Tamat Sub

Penjelasan: baris kod ini menutup Borang Pengguna apabila anda mengklik butang Batal.

15. Uji Bentuk Pengguna.

Keputusan:

Bentuk Pengguna dan Keputusan Julat

2/11 Selesai! Ketahui lebih lanjut mengenai borang pengguna>
Pergi ke Bab Seterusnya: Julat^