VBA

VBA (Visual Basic for Applications) adalah bahasa pengaturcaraan Excel dan program Office yang lain. Dengan Excel VBA anda dapat mengautomasikan tugas dalam Excel dengan menulis makro yang disebut. Baca Lebih LanjutKawalan ActiveX

Pelajari cara membuat kawalan ActiveX, seperti butang arahan, kotak teks, kotak senarai dan lain-lain. Untuk membuat kawalan ActiveX di Excel VBA, jalankan langkah-langkah berikut. Baca Lebih LanjutObjek Aplikasi

Ibu dari semua objek adalah Excel itu sendiri. Kami memanggilnya objek Aplikasi. Objek aplikasi memberikan akses ke banyak pilihan berkaitan Excel. Baca Lebih Lanjut

Array

Array adalah sekumpulan pemboleh ubah. Dalam Excel VBA, anda boleh merujuk kepada pemboleh ubah tertentu (elemen) array dengan menggunakan nama array dan nombor indeks. Baca Lebih LanjutTarikh dan masa

Ketahui cara bekerja dengan tarikh dan masa di Excel VBA. Makro berikut mendapat tahun tarikh. Untuk menyatakan tarikh, gunakan pernyataan Dim. Untuk memulakan tarikh, gunakan fungsi DateValue. Baca Lebih Lanjut

Buat Makro

Dengan Excel VBA, anda dapat mengautomasikan tugas dalam Excel dengan menulis makro yang disebut. Dalam bab ini, pelajari cara membuat makro sederhana yang akan dilaksanakan setelah mengklik butang perintah. Pertama, hidupkan tab Pembangun. Baca Lebih Lanjut

Acara

Acara adalah tindakan yang dilakukan oleh pengguna yang mencetuskan Excel VBA untuk melaksanakan kod. Baca Lebih LanjutFungsi dan Sub

Perbezaan antara fungsi dan sub dalam Excel VBA adalah bahawa fungsi dapat mengembalikan nilai sementara sub tidak dapat. Fungsi dan kapal selam menjadi sangat berguna apabila saiz program meningkat. Baca Lebih LanjutGelung

Looping adalah salah satu teknik pengaturcaraan yang paling kuat. Gelung dalam Excel VBA membolehkan anda melintasi pelbagai sel dengan hanya beberapa baris kod. Baca Lebih LanjutObjek Julat

Objek Range, yang merupakan representasi sel (atau sel) pada lembaran kerja anda, adalah objek terpenting dari Excel VBA. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai sifat dan kaedah objek Range. Baca Lebih LanjutPemboleh ubah

Bab ini mengajar anda cara menyatakan, memulakan dan memaparkan pemboleh ubah dalam Excel VBA. Memberitahu Excel VBA bahawa anda menggunakan pemboleh ubah disebut menyatakan pemboleh ubah. Memulakan bermaksud bermaksud memberi nilai permulaan (awal) kepada pemboleh ubah. Baca Lebih LanjutBuku Kerja dan Objek Lembaran Kerja

Ketahui lebih lanjut mengenai objek Buku Kerja dan Lembaran Kerja di Excel VBA. Dalam Excel VBA, objek dapat berisi objek lain, dan objek itu dapat berisi objek lain, dll. Dengan kata lain, pengaturcaraan Excel VBA melibatkan kerja dengan hierarki objek. Ini mungkin kedengaran agak membingungkan, tetapi kami akan membuatnya jelas. Baca Lebih Lanjut^