Excel

Teks padanan XLOOKUP mengandungi

Xlookup Match Text Contains

Rumus Excel: Teks padanan XLOOKUP mengandungiFormula generik
= XLOOKUP ('*'&value&'*',lookup,results,,2)
Ringkasan

Untuk menggunakan XLOOKUP untuk memadankan nilai yang mengandungi teks tertentu, anda boleh menggunakan kad liar dan penggabungan . Dalam contoh yang ditunjukkan, formula dalam F5 adalah: 
= XLOOKUP ('*'&E5&'*',code,quantity,'no match',2)

di mana kod (B5: B15) dan kuantiti (C5: C15) adalah julat bernama .

Penjelasan

The Fungsi XLOOKUP mengandungi sokongan bawaan untuk wildcard, tetapi ciri ini mesti diaktifkan secara eksplisit dengan menetapkan mod padanan ke nombor 2.

cara memformat nombor dalam excel

Dalam contoh yang ditunjukkan, XLOOKUP dikonfigurasi agar sesuai dengan nilai yang dimasukkan dalam sel E5, yang mungkin muncul di mana saja dalam nilai pencarian di B5: B15. Formula dalam F5 adalah:

 
= XLOOKUP ('*'&E5&'*',code,quantity,'no match',2) // returns 50
  • cari_nilai - E5, dengan tanda bintang (*) bersambung depan dan belakang
  • lookup_array - julat yang dinamakan kod (B5: B15)
  • return_array - julat yang dinamakan kuantiti (C5: C15)
  • jika_tidak_mencari - rentetan 'tidak sepadan'
  • kaedah_cocokan - disediakan sebagai 2 (pertandingan wildcard)
  • carian_mode - tidak disediakan. Lalai ke 1 (pertama hingga terakhir)

Untuk menjadikan padanan jenis 'mengandung' secara automatik, tanda bintang wildcard (*) disiapkan dan ditambahkan pada nilai dalam sel E5 dengan penggabungan : 
'*'&E5&'*'

Selepas penggabungan, formula menjadi:

 
= XLOOKUP ('*BCC*',code,quantity,'no match',2)

XLOOKUP mencari perlawanan pertama yang mengandungi 'BCC' (050-BCC-123 pada baris 10) dan mengembalikan nilai yang sesuai dari array kembali, 50.

Perhatikan bahawa XLOOKUP adalah tidak peka huruf besar kecil, memasukkan 'bcc' di E5 akan menghasilkan hasil yang sama:

 
= XLOOKUP ('*bcc*',code,quantity,'no match',2) // returns 50

Lihat di bawah untuk pilihan untuk mengkonfigurasi XLOOKUP untuk padanan huruf besar-kecil.

Pilihan VLOOKUP

Formula VLOOKUP juga menyokong wildcard apabila disetel tepat. Formula VLOOKUP yang setara untuk contoh ini ialah:

 
= VLOOKUP ('*'&E5&'*',B5:C15,2,0)

Penuh penjelasan di sini .

Dengan CARI dan CARI

Anda juga boleh menggunakan CARI dan CARI berfungsi untuk melakukan padanan jenis 'berisi' dengan XLOOKUP. Untuk padanan tidak peka huruf besar kecil (seperti contoh di atas), anda boleh menggunakan CARI seperti ini:

 
= XLOOKUP (1,-- ISNUMBER ( SEARCH ('BCC',code)),quantity,'no match',2)

Untuk padanan huruf besar-kecil, anda boleh menggunakan FIND:

 
= XLOOKUP (1,-- ISNUMBER ( FIND ('BCC',code)),quantity,'no match',2)

Kedua pilihan di atas memudahkan memperluas kriteria ke merangkumi syarat-syarat lain menggunakan logik boolean .

Logik untuk PENCARIAN ISNUMBER + adalah dijelaskan di sini .

Pelbagai perlawanan

Sekiranya anda memerlukan banyak perlawanan, lihat FILTER berfungsi .

cara mengira kenaikan excel
Formula Array Dinamik terdapat di Pejabat 365 hanya. Pengarang Dave Bruns


^